Administratie-specialist in de zorg

Wij zijn Cure4!

Wij zijn een organisatieadviesbureau en administratiekantoor in één. Het administratiekantoor is gespecialiseerd in het optimaliseren en beheren van administratieve processen bij zorginstellingen. Actief in zowel de tweedelijnszorg, zoals de langdurige zorg, ziekenhuiszorg en GGZ, als in de eerstelijnszorg, zoals apothekerszorg en tandartsenzorg. Onze dienstverlening is onder te verdelen in 4 thema’s : Financiële administratie, Zorgadminsitratie, HR- Salarisadministratie en Analyse & Controlling.

Financiële administratie

Wij hebben een gedegen kennis van de zorgbekostiging én de financiële en fiscale wet- en regelgeving in de zorg. Daardoor kunnen wij snel en deskundig financiële administraties optimaliseren en eventueel beheren. Op deze wijze zorgen wij altijd voor grip en zicht op de financiën van onze opdrachtgevers.

Zorgadministratie

Veel zorginstellingen vinden het lastig om de vele wettelijke veranderingen omtrent cliënten- en patiëntenadministratie goed te verwerken in hun administratieve processen. Cure4 biedt ondersteuning bij het (her)inrichten en optimaliseren de zorgadministratie. Met ons team kunnen we het berichtenverkeer, declaraties en indicaties beheren. Denk hierbij aan AZR-berichtenverkeer, Vecozo, DBC, stamgegevens, contractbeheer, zorgproducten, rapportages en zorgplannen.

Salarisadministratie & HR

Een transparante en dynamische HR-dienstverlening en salarisadministratie zijn essentieel voor een succesvolle zorgonderneming. Het is een kennisintensief vakgebied waar fouten kostbaar zijn en alle fiscale mogelijkheden benut moet worden. Cure4 kan de meest recente ontwikkelingen, procedures en cao’s implementeren en medewerkers goed ondersteunen en adviseren waar nodig.

Analyse & Controlling

Cure4 beschikt over ervaren business controllers. Zij bieden ondersteuning bij het produceren van betrouwbare managementinformatie. Ook bieden zij begeleiding bij het correct analyseren en geven advies over eventuele vervolgstappen.

Meer weten over administratie in de zorg?

Lees meer